logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự (đợt tháng 7 - 2019)

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị thuộc Trường, Nhà trường thông báo tuyển dụng nhân sự,cụ thể như sau:

Xem thêm...

Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (Đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-ĐHHN ngày 25/02/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứKế hoạch số 2048/KH-ĐHHN ngày 29/8/2018 về việc xét tuyển đặc cách viên chức của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHHN ngày 29/01/2019 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (Đợt 1) của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức ngày 22/02/2019;

Xem thêm...

Về việc tuyển dụng nhân sự

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và theo đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa tiếng Hàn Quốc, Khoa tiếng Trung Quốc, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Khoa Quốc tế học, Bộ môn Ngữ văn Việt Nam, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Phòng Quản trị, Trường Đại học Hà Nội thông báo:

Xem thêm...

Lịch làm việc của Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức Năm học 2018 - 2019 (Đợt 1)

Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức Trường Đại học Hà Nội nămhọc2018-2019 (Đợt 1) (Hội đồng) thông báo Lịch làm việc của Hội đồng như sau:

Xem thêm...

Lịch phỏng vấn kỳ xét tuyển đặc cách viên chức Trường Đại học Hà Nội năm học 2018-2019 (Đợt 1)

NGÀY PHỎNG VẤN: 20 THÁNG 02 NĂM 2019
ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN: PHÒNG 204 NHÀ A1, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Ngày 20/02/2019

Xem thêm...