logo
EN
VN

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

HANU - Đảng bộ Trường Đại học Hà Nội gồm 275 đảng viên, sinh hoạt tại 22 chi bộ khác nhau trong đó có 01 chi bộ sinh viên. BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí, Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XVII, các hoạt động trong Đảng bộ đã được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội. Đảng ủy đã ban hành các văn kiện làm cơ sở cho hoạt động trong toàn bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ đạo triển khai các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

201228 Hoc nghi quyet_1

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 30/11/2020 của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và nhằm giúp toàn thể đảng viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về các văn kiện, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối và Đảng bộ Thành phố Hà Nội, chiều ngày 28/12/2020, tại Trường Đại học Hà Nội đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội và đồng chí Nguyễn Quốc Anh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã đến dự. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Văn Trào – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học và cao đẳng Hà Nội, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí Đảng ủy viên, toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ Trường Đại học Hà Nội đã đến dự đông đủ.

201228 Hoc nghi quyet_3.2

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thạch – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thay mặt cho Đảng bộ Trường Đại học Hà Nội gửi lời cảm ơn tới đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã dành thời gian đến với Đảng bộ Trường Đại học Hà Nội để quán triệt các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị hôm nay có một tầm quan trọng lớn trong các hoạt động của Đảng bộ Trường Đại học Hà Nội trong nhiệm kỳ tới vì vậy đồng chí Phạm Ngọc Thạch đề nghị các đồng chí đảng viên nghiêm túc lắng nghe, quán triệt các nội dung các văn kiện của Đảng bộ; Đồng thời khuyến khích các đồng chí đảng viên tích cực trao đổi, đặt câu hỏi với báo cáo viên để giúp hiểu rõ hơn nội dung của các Nghị quyết và qua đó thực hiện tốt hơn.

201228 Hoc nghi quyet_2

Triển khai nội dung của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Trong đó tập trung vào phần những kết quả đã đạt được như: Công tác quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo; Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Công tác xây dựng cơ sở đảng; Công tác thực hiện quy chế dân chủ…. Nguyên nhân đạt được những kết quả cũng như chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân; Bài học kinh nghiệm và Phương hướng tập trung đổi mới quản trị đại học, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích chủ đề “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

201228 Hoc nghi quyet_2

201228 Hoc nghi quyet_3.1

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm giúp cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường Đại học Hà Nội được nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc và từ đó thống nhất ý chí, hành động góp phần vào sự nghiệp phát triển của Nhà trường.

201228 Hoc nghi quyet_5