logo
EN
VN

Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục ký kết thỏa thuận hợp tác

HANU - Chiều ngày 21/9/2020, Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương. Tham dự Lễ ký kết có PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, GS.TS Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục cùng với các thầy, cô là đại diện các phòng, ban, đơn vị của hai trường.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào cho biết, Trường Đại học Hà Nội rất vinh dự được đón tiếp và ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Giáo dục, hai bên có thể hợp tác trao đổi giáo viên, sinh viên, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo… nhằm phát huy được thế mạnh của cả hai trong lĩnh vực đào tạo. Trong những năm vừa qua, Nhà trường rất chú trọng hoạt động hợp tác quốc tế với việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài. Bên cạnh hoạt động hợp tác quốc tế, hiện nay Trường Đại học Hà Nội cũng rất quan tâm đến hoạt động hợp tác với đối tác trong nước, đặc biệt là với các cơ sở giáo dục đại học và THPT. 

200921 ky ket DHGD_01

PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội và GS.TS Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học QGHN thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với sự chứng kiến của đội ngũ cán bộ, giảng viên hai trường

GS.TS Nguyễn Quý Thanh đánh giá cao các chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội. Giáo sư mong muốn hai trường có thể hợp tác ở nhiều lĩnh vực, trong đó có đào tạo và công nhận văn bằng, chứng chỉ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tại Trường Đại học Giáo dục được học và cấp song bằng với thời gian hợp lý. 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Giáo dục và Trường Đại học Hà Nội hướng đến các mục tiêu như: Xây dựng, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác song phương nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên vì sự phát triển và cùng có lợi; Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường năng lực của hai bên trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 

200921 ky ket DHGD_02

Trong đó, nội dung hợp tác nhấn mạnh đến vấn đề: Xem xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học; xây dựng và triển khai tuyển sinh chương trình đào tạo song bằng giữa hai bên, cho phép sinh viên chuyển trường theo quy định hiện hành; Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ quản lý; Hợp tác trong hoạt động trao đổi sinh viên, học viên, giảng viên. 

200921 ky ket DHGD_03

Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực thực hiện trong vòng 05 năm kể từ ngày ký kết. Định kỳ mỗi năm một lần trong tháng 12 hàng năm, hai bên sẽ cùng nhau đánh giá việc triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác đã được thực hiện trong năm trước và thống nhất kế hoạch hoạt động hợp tác cụ thể cho năm tiếp theo.