logo
EN
VN

Hội nghị giao ban công tác năm học 2020 – 2021: Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động

HANU - Sáng nay ngày 11/9/2020, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác năm học 2020-2021. Tham dự Hội nghị giao ban có lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức Đoàn, Hội, Tổ công đoàn trong toàn Trường tham dự đông đủ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được lắng nghe báo cáo tóm tắt kết quả năm học 2019-2020; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 và trao đổi, thảo luận để Nhà trường khắc phục được những khó khăn vướng mắc, phát huy được nguồn lực nội tại đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong năm học này. 

200911 Hoi nghi giao ban nam hoc _01

Tối ưu hóa tổ chức đào tạo, đặt công bằng là cốt lõi, đạt các mục tiêu đã đề ra - kết quả nổi bật năm học 2019-2020.

TS Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo đã báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 trước Hội nghị. Đây là một năm học đặc biệt, đánh dấu mốc 60 năm trưởng thành và phát triển của Nhà trường với những thành tích nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác tuyển sinh tiếp tục tăng trưởng tốt, nâng tổng số quy mô đào tạo ở tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ cao hơn so với năm học 2018 - 2019.

200911 Hoi nghi giao ban nam hoc _02

Trong năm học qua, Nhà trường đã mở mới 03 ngành đào tạo chất lượng cao (ngôn ngữ Hàn Quốc, Trung Quốc, Italia), 02 ngành đào tạo bằng tiếng Anh (Marketing, Truyền thông đa phương tiện), 02 ngành đào tạo ở trình độ Thạc sĩ (Ngôn ngữ Việt Nam, Chính sách công). 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc chiếm 0,2%, loại giỏi chiếm 16,9%, còn lại là loại khá (53,2%) và trung bình – khá (29,8%).

Công tác Quản lý khoa học cũng đạt được những kết quả quan trọng với 44 đề tài/nhiệm vụ KHCN và nhiệm vụ trọng điểm; 39 hội nghị, hội thảo khoa học các cấp, 06 hội thảo khoa học quốc tế; 04 số Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ; hàng trăm bài báo đã được đăng trên các tạp chí trong nước, quốc tế và trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo KH trong nước và quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021

Thực hiện mở 1-2 ngành đào tạo mới theo hướng các chương trình đào tạo tiên tiến, 01 chương trình liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài; Triển khai thực hiện thỏa thuận đào tạo song bằng với các cơ sở giáo dục trong nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020-2021.

200911 Hoi nghi giao ban nam hoc _10

PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày trước Hội nghị 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020-2021 bao gồm: Quản trị, quản lý; Tổ chức cán bộ; Đào tạo và quản lý đào tạo; Đảm bảo chất lượng giáo dục; Nghiên cứu khoa học; Hợp tác quốc tế; Quản lý hành chính; Công tác sinh viên; Cơ sở vật chất và Công tác tài chính.

Đối với nhiệm vụ Quản trị, quản lý, Hiệu trưởng nhấn mạnh việc hoàn thành dự thảo chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 để trình Hội đồng trường phê duyệt; Thí điểm đánh giá theo KPIs để nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu suất công việc của từng đơn vị, bộ phận, cá nhân; Soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản quản lý nội bộ của Nhà trường.

Đối với công tác tổ chức cán bộ thực hiện bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đương nhiệm theo nhiệm kỳ Hội đồng trường, bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị; Thực hiện quy hoạch lãnh đạo đơn vị; Xây dựng đề án vị trí việc làm; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng chuẩn chức danh nghề nghiệp.

200911 Hoi nghi giao ban nam hoc _04

Đối với công tác đào tạo và quản lý đào tạo: Hiệu chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo chuẩn của VQF nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đào tạo xuyên biên giới; Nghiên cứu đa dạng hóa phương thức đào tạo gắn với thị trường lao động và dựa trên mô hình giáo dục mở; Mở 1-2 ngành đào tạo mới theo hướng các chương trình đào tạo tiên tiến, 01 chương trình liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài; Triển khai thực hiện thỏa thuận đào tạo song bằng với các cơ sở giáo dục trong nước.

Đối với công tác đảm bảo chất lượng giáo dục: kiểm định chất lượng 05 CTĐT, tự đánh giá 2 - 3 CTĐT tiến tới kiểm định chất lượng quốc tế (ví dụ như AUN, HCERES).

Đối với công tác NCKH: phấn đấu từ 5-10% bài nghiên cứu trình bày tại Hội nghị khoa học giáo viên công bố trên Tạp chí KHNN hoặc các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước; Số lượng bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành có trong danh mục ISI/SCOPUS và các công trình khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế tăng; Thành lập các nhóm nghiên cứu trọng tâm.

 200911 Hoi nghi giao ban nam hoc _05

Đối với công tác tài chính: Xây dựng chế độ học phí theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT ngày30/8/2019 khi Nghị định 86/NĐ-CP của Chính phủ hết hiệu lực để trình Hội đồng trường; Chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường theo hướng tăng thu nhập cho cán bộ giảng viên và xây dựng kế hoạch tài chính cho năm học 2021 – 2022 của Nhà trường.

200911 Hoi nghi giao ban nam hoc _06

Sau khi Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào trình bày phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 – 2021, các đại biểu tham dự Hội nghị cùng với lãnh đạo Nhà trường đã trao đổi, thảo luận sôi nổi ở nhiều lĩnh vực công tác.

Kết thúc Hội nghị, Hiệu trưởng đã kêu gọi toàn thể cán bộ chủ chốt, đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra với khẩu hiệu của năm học 2020 – 2021 “Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động”.

200911 Hoi nghi giao ban nam hoc _07

200911 Hoi nghi giao ban nam hoc _08

200911 Hoi nghi giao ban nam hoc _09

Hiệu trưởng đã kêu gọi toàn thể cán bộ chủ chốt, đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra với khẩu hiệu của năm học 2020 – 2021 “Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động”.