logo
EN
VN

Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19

HaNU - Thực hiện nội dung thông báo số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Trường Đại học Hà Nội đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học của Nhà trường thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện cung cấp thông tin y tế trên ứng dụng NCOVI do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khuyến cáo.

2. Cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD

Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn này.

200320 khai bao y te ncovi