logo
EN
VN

Hội nghị giao ban triển khai công tác năm học 2019 – 2020: Chuẩn hóa chương trình đào tạo và tối ưu hóa phương thức tổ chức đào tạo - Đặt sự công bằng vào cốt lõi

HANU - Để triển khai công tác năm học 2019 – 2020, ngày 16/8/2019 Trường ĐH Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và triển khai công tác năm học 2019 – 2020. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, các thầy cô là lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường.

Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, Q. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Nguyễn Tiến Dũng đã báo cáo kết quả công tác năm học 2018 – 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 với hai nội dung chính về công tác quản lý đào tạo và quản lý khoa học.

Đối với công tác quản lý đào tạo của Nhà trường trong năm học vừa qua ngày càng chặt chẽ đi vào nề nếp, chất lượng đào tạo tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Đào tạo đại học, sau đại học hệ chính quy, được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo báo cáo, năm học 2018 – 2019 là năm thứ 2 thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, kiện toàn xây dựng đội ngũ cố vấn học tập. Bên cạnh đó, công tác quản lý đào tạo đã xây dựng văn bản và quản lý việc thực hiện học theo tiến độ nhanh đồng thời áp dụng phần mềm quản lý đào tạo theo tin chỉ đối với toàn bộ sinh viên chính quy của 2 khóa.

190816 Giao ban cong tac nam hoc_01

Công tác tuyển sinh chương trình cử nhân hệ chính quy đạt 102% so với chỉ tiêu dề ra với 2.237 sinh viên, hệ đào tạo từ xa đạt 87.8% với 878 sinh viên. Đây là những con số rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, một số chương trình đào tạo khác chư đạt được chỉ tiêu đề ra như hệ VLVH chỉ đạt 18.3%; Tổ chức tốt nghiệp cho 1.253 sinh viên hệ chính quy và sinh viên các hệ đào tạo khác như VLVH, Từ xa, Văn bằng 2, liên kết quốc tế, học viên của các chương trình sau đại học.

Công tác nghiên cứu khoa học trong năm học 2018 – 2019 được đẩy mạnh trên nhiều phương diện, mang lại nhiều kết quả. Nhà trường đã chủ trì thực hiện 05 đề tài KH&CN cấp Bộ, 12 đề tài/nhiệm vụ KHCN; 25 nhiệm vụ trọng điểm; 54 hội nghị, hội thảo khoa học các cấp; 11 hội thảo quốc tế; 04 số Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ; 65 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước & quốc tế; 324 bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo KH trong nước và quốc tế; Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được quan tâm, đầu tư, nhiều công trình NCKH và hội thảo được thực hiện.

190816 Giao ban cong tac nam hoc_03

Q. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Nguyễn Tiến Dũng báo cáo kết quả công tác năm học 2018 – 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 với hai nội dung chính về công tác quản lý đào tạo và quản lý khoa học.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019 – 2020. Công tác quản lý đào tạo sẽ triển khai theo tín chỉ đối với các hệ đào tạo ngoài chính quy; Tổ chức đào tạo 03 chương trình đào tạo chất lượng cao các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Ngôn ngữ Italia và 02 ngành đào tạo mới là Marketing và Truyền thông đa phương tiện; Thực hiện tốt các hoạt động tuyển sinh Khóa 2019-2023 và xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2016-2020; Nghiên cứu xây dựng 01 CTĐT mới; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy - học và quản lý đào tạo; Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về công tác QLĐT và Kiện toàn & nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cố vấn học tập.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý khoa học cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm các hoạt động: Quản lý chặt chẽ hơn việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm... khoa học các cấp; Tăng cường công tác quản lý các đề tài nghiên cứu đã đăng ký; Tăng cường tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng NCKH, kỹ năng viết bài đăng báo quốc tế và công bố sản phẩm khoa học; 90% GV hoàn thành định mức NCKH; Ban hành cơ chế chính sách hoạt động của nhóm nghiên cứu; Thành lập và lập kế hoạch triển khai tối đa 03 nhóm nghiên cứu; Đề xuất thành công tối thiểu 01 đề tài KH&CN cấp Bộ; Tối đa 80% đề tài KH&CN cấp cơ sở hoàn thành đúng hạn và được nghiệm thu thành công, đạt loại khá trở lên; Tối thiểu 02 bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành có trong danh mục ISI/SCOPUS và 20 công trình khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc t; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; Tăng số công trình NCKH của sinh viên, thu hút sinh viên các khóa tham gia NCKH.

190816 Giao ban cong tac nam hoc_02

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào: Chuẩn hóa chương trình đào tạo và tối ưu hóa phương thức tổ chức đào tạo - Đặt sự công bằng vào cốt lõi.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã đưa ra 08 nội dung công tác cần thực hiện trong năm học 2019 - 2020:

1. Phấn đấu 100% giảng viên hoàn thành giờ dạy và giờ NCKH, đẩy mạnh công tác phục vụ cộng đồng;

2. Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, các giảng đường phải đảm bảo đủ số lượng phòng học theo yêu cầu, nâng cấp trang thiết bị phòng học để đảm bảo cho việc dạy và học;

3. Công tác tài chính cần đảm bảo thông tin rõ ràng, cập nhật cho người học để tránh việc người học hiểu chưa chính xác về mức thu học phí;

4. Cần phải chỉnh biên chương trình đào tạo cho phù hợp hơn với thực tế. Tổ chức công tác đào tạo sao cho tối ưu; Công tác cố vấn học tập cần phải phát huy, hỗ trợ cho sinh viên học tốt và tự học, hướng cho mục tiêu đạt chuẩn đầu ra; Việc kiểm tra, đánh giá học phần cần phải quy củ và đa dạng hóa hình thức đánh giá; Đánh giá chất lượng môn học cần mang tính hệ thống hơn, bài bản hơn;

5. Khuyến khích cán bộ giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để đạt đủ về số lượng và chất lượng như mục tiêu đề ra;

6. Đẩy mạnh giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế, tạo ra một không gian đa văn hóa, đa ngôn ngữ trong khuôn viên Nhà trường;

7. Công tác quản lý hành chính cần chuyên nghiệp hơn, văn hóa ứng xử cần được chú trọng, đưa vào nền nếp, phù hợp với môi trường giáo dục;

8. Công tác thanh tra – pháp chế tiếp tục rà soát các văn bản quản lý nội bộ của Nhà trường, cùng phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật văn bản mới, loại bỏ các văn bản đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với các hoạt động hiện nay của Nhà trường.

Với 08 nội dung trên, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, đồng thời đưa ra khẩu hiệu hành động của năm học với nội dung: Chuẩn hóa chương trình đào tạo và tối ưu hóa phương thức tổ chức đào tạo - Đặt sự công bằng vào cốt lõi.

190816 Giao ban cong tac nam hoc_04

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã có những trao đổi, thảo luận với lãnh đạo Nhà trường về một số vấn đề như nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phụ vụ cho việc dạy và học; tổ chức tập huấn cho các cố vấn học tập; công tác nghiên cứu khoa học, công tác lập kế hoạch của các đơn vị, …. Các nội dung này đều được lãnh đạo Nhà trường và các thầy cô lãnh đạo các đơn vị liên quan giải đáp và đưa ra các phương án tối ưu, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho mọi hoạt động của Nhà trường được thuận lợi trong năm học.

190816 Giao ban cong tac nam hoc_05