logo
EN
VN

Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học

Với mong muốn tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận và công bố những công trình nghiên cứu khoa học, ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2018, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Trường đại học Dublin (Ai-len) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học” với sự tài trợ của Cơ quan hỗ trợ phát triển Ai-len, Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) và Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS-TS Nguyễn Văn Trào Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội nhấn mạnh đến nguồn nhân lực là cốt yếu cho thành công của quốc gia trong thời kỳ đổi mới hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo còn là diễn đàn chia sẻ, cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo thảo luận về các đối mới mang tính tiên tiến cũng như những thách thức mà thực tế gặp phải trong công cuộc quốc tế hóa giáo dục đại học và phát triển nhân lực.

Hội thảo nhằm 3 mục tiêu chính:

Tạo diễn đàn chia sẻ học thuật, công bố các kết quả nghiên cứu gần đây về chủ đề nguồn nhân lực trình độ cao và quốc tế hóa giáo dục;

Chỉa sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các cơ sở giáo dục đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nhằm nâng cao năng lực cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và các đối tác;

Thúc đẩy mạng lưới các tổ chức giáo dục đại học, các chuyên gia cùng quan tâm nhằm phát triển lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục đại học đóng góp cho việc phát triển nguồn nhân lực trình độ cao.

Ngoài phiên toàn thể, Hội thảo có hai phiên chuyên đề với các nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong bối cảnh cách mạng 4.0 và Xu hướng quốc tế hoá giáo dục đại học.

Hội thảo đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của nhiều nhà khoa học, các học giả, các cơ quan nghiên cứu và các cấp quản lý trong và ngoài nước. Các nội dung trình bày của hội thảo đã chỉ ra nhu cầu và cơ hội để tăng cường đàm thoại, hợp tác giữa các đối tác toàn cầu trong cùng lĩnh vực giáo dục, từ đó giúp các nhà học thuật, các nhà nghiên cứu, học giả có cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu thuộc tất cả khía cạnh của vấn đề phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học.

181211 Hoi thao QT 01

PGS-TS Nguyễn Văn Trào Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội nhấn mạnh đến nguồn nhân lực là cốt yếu cho thành công của quốc gia trong thời kỳ đổi mới hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

181211 Hoi thao QT 02

181211 Hoi thao QT 03

Hội thảo đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của nhiều nhà khoa học, các học giả, các cơ quan nghiên cứu và các cấp quản lý trong và ngoài nước.

181211 Hoi thao QT 04

181211 Hoi thao QT 05