logo
EN
VN

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Italia chất lượng cao

KHOA TIẾNG ITALIA

Địa chỉ:     Phòng 216 - Nhà C
Điện thoại:    (84.24) 35541795        
Fax:        (84.24) 38544550
E-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Website:    http://ita.hanu.vn/
Tải tài liệu về: Tại đây

          170227 K_Italia_01          170227 K_Italia_03          170227 K_Italia_02

               Tháp nghiêng Pisa                                      Itlalia                                          Đấu trường Colosseum

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH NGÔN NGỮ ITALIA CHẤT LƯỢNG CAO

1. Chương trình đào tạo tiên tiến
-    Tham khảo có chọn lọc từ các chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín ở Italia, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động ở Việt Nam.  
-    Cung cấp kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Italia, kiến thức cơ bản của chuyên ngành Biên-Phiên dịch và Du lịch, đồng thời rèn luyện các kỹ năng mềm và kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cần có.
-    Tăng cường giờ thực hành, kiến tập, thực tập để sinh viên phát huy tối đa khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, kiến thức chuyên ngành cũng như các kỹ năng mềm.

2. Sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ
-    Sinh viên được học đủ số giờ ngoại ngữ để đạt trình độ tiếng Italia C1 và tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.
-    Học ngoại ngữ trong môi trường đại học có truyền thống về giảng dạy ngoại ngữ từ gần 60 năm nay, với các giảng viên nhiệt tình, giỏi chuyên môn, được đào tạo đúng chuyên ngành tại Italia.

3. Cơ hội nghề nghiệp lớn
Chương trình tích hợp cả hai định hướng nghề nghiệp Biên-Phiên dịch và Du lịch. Đây cũng là hai ngành hiện đang có chính sách đãi ngộ lao động cao và có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao.
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận những vị trí công việc như sau:
-    Biên-Phiên dịch: nhân viên văn phòng, cán bộ ngoại giao, biên tập viên tòa soạn, phiên dịch viên, biên dịch viên chuyên ngành kinh tế- thương mại và du lịch, v.v.
-    Du lịch: hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, thuyết minh viên tại các điểm du lịch, nhân viên truyền thông, nhân viên marketing tại các văn phòng, đại lý du lịch, v.v.

4. Cơ hội học tập tại nước ngoài
-    Trong thời gian học, sinh viên có thể đi học trao đổi 01 học kỳ hoặc 01 năm tại các trường đối tác của Trường Đại học Hà Nội tại Italia.
-    Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục theo học các chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Italia, Giảng dạy Ngôn ngữ- Văn hóa Italia cho người nước ngoài, Biên-Phiên dịch và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài (Italia, Thụy Sĩ).

5. Giảng viên, chuyên gia nước ngoài và doanh nghiệp cùng giảng dạy
-    Đội ngũ giảng dạy gồm 3 Tiến sĩ và 8 Thạc sĩ, trong đó 100% giảng viên được đào tạo đúng chuyên ngành tại Italia và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Biên-Phiên dịch và Du lịch.
-    Về giảng dạy chuyên ngành, ngoài giảng viên cơ hữu của Khoa còn có các chuyên gia về Biên-Phiên dịch và Du lịch, doanh nhân, giảng viên các cơ sở đào tạo & nghiên cứu có uy tín của Việt Nam và Italia.

6. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH NGÔN NGỮ ITALIA CHẤT LƯỢNG CAO
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Italia
- Định hướng Du lịch: 163 tín chỉ


Khối kiến thức chung: 44 tín chỉ (TC)
đã bao gồm 11 TC của GDTC và GDQPAN

Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh.

 


Khối kiến thức theo khối ngành ngôn ngữ: 10 tín chỉ (TC)


Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan (Bắt buộc: Nhập môn Việt ngữ học, Dẫn luận ngôn ngữ học, Cơ sở văn hóa Việt Nam; Tự chọn: Lịch sử văn minh thế giới, Tiếng Việt thực hành, Soạn thảo văn bản tiếng Việt, Hà Nội học).Khối kiến thức theo nhóm ngành: 67 tín chỉ (TC)Khối kiến thức tiếng
Italia:
47 TC

-          Thực hành tiếng trình độ từ A1 đến C1

Khối kiến thức ngôn ngữ và văn hóa: 20 TC

-          Bắt buộc (16 TC): Ngôn ngữ học Italia 1, Ngôn ngữ học Italia 2, Văn hóa và Văn minh Italia, Ngôn ngữ học đối chiếu, Văn học Italia và Ngữ dụng học.

-          Tự chọn (04 TC): Chọn 4 TC trong số 8 TC của các học phần sau: Phân tích văn bản, Phân tích diễn ngôn, Tiếng Italia thương mại, Tiếng Italia pháp luật.Khối kiến thức chuyên ngành: 31 tín chỉ (TC)Bắt buộc (27 TC):

- Nhập môn Biên-Phiên dịch: 03 TC
- Dịch nói Cơ bản: 03 TC
- Dịch viết Cơ bản: 03 TC
- Dịch nói Nâng cao: 03 TC
- Dịch viết Nâng cao: 03 TC
- Nhập môn Du lịch: 03 TC
- Tiếng Italia Du lịch: 03 TC
- Marketing Du lịch: 03 TC
- Địa du lịch: 03 TC

Tự chọn (04 TC): Chọn 4 TC trong số 8 TC của các học phần sau:

- Dịch chuyên ngành Kinh tế- Thương mại: 02 TC

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: 02 TC

- Nghiệp vụ du lịch văn phòng: 02 TC

- Dịch văn học: 02 TC

 


Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 11 tín chỉ (TC)


- Kiến tập: 02 TC
- Thực tập: 03 TC
- Khóa luận tốt nghiệp: 06 TC