logo
EN
VN

Nội dung chuyến làm việc tại Trung Quốc của Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Thạch

Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9 năm 2017, đoàn đại biểu Trường Đại học Hà Nội do TS.Phạm Ngọc Thạch, Phó Hiệu trưởng Nhà trường dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với 4 trường đại học, cao đẳng của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, Học viện Ngoại ngữ Quảng Tây và Trường Ngoại ngữ Đông Nam Á Bằng Tường).

Hàng năm, các trường đối tác đều gửi sinh viên Trung Quốc sang Trường Đại học Hà Nội học tiếng Việt hệ ngắn hạn từ 4 tháng cho đến 1 năm. Ngoài ra, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây còn cử sinh viên Trung Quốc sang học chính quy hệ 2+2 tại Khoa Việt Nam học và Khoa tiếng Pháp.

Tại buổi làm việc, các bên đều nhất trí tăng cường trao đổi hợp tác trên mọi phương diện như: trao đổi giáo viên, trao đổi sinh viên, cùng nhau hợp tác nghiên cứu khoa học, quốc tế hóa chương trình giảng dạy. Đặc biệt, Trường Đại học Hà Nội có thể tổ chức các các khóa học ngắn hạn trải nghiệm văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên Trung Quốc.

Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Thạch rất cảm ơn sự tin tưởng mà các trường đối tác đã dành cho Trường Đại học Hà Nội trong suốt những năm qua. Ngoài cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Hà Nội luôn sẵn sàng cử giáo viên sang trường đối tác giảng dạy tiếng Việt, hỗ trợ về chuyên môn, xây dựng chương trình đào tạo, công nhận học phần của nhau để sinh viên giữa Trường Đại học Hà Nội và các trường đối tác có thêm nhiều cơ hội đi học trao đổi, tăng thêm những trải nghiệm văn hóa và nguồn tri thức mới.

170925 Tham TQ 01

170925 Tham TQ 02

170925 Tham TQ 03