logo
EN
VN

Nội dung chuyến công tác của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào tại Trung Quốc

Trong thời gian từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 2016, đoàn đại biểu Trường Đại học Hà Nội do Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào làm trưởng đoàng sang thăm và làm việc với 6 trường đại học, cao đẳng của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cùng tham gia đoàn còn có đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế, khoa Việt Nam học.

Xem thêm...

Trường Đại học Hà Nội và ACCA khẳng định mối quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận đã đón tiếp và làm việc với bà Lê Thị Hồng Len - Giám đốc ACCA Khu vực Mê Kông và các thành viên. Cùng tiếp đoàn ACCA còn có Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Thạch, đại diện lãnh đạo các phòng Quản lý Đào tạo, HTQT, BCN Khoa QTKD-DL và đại diện VP Sunway.

Xem thêm...

Trường Đại học Hà Nội và Học viện Sư phạm Ngọc Lâm ký kết Biên bản ghi nhớ

Ngày 12/12/2016, Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận đã tiếp đoàn đại biểu Học viện Sư phạm Ngọc Lâm, Trung Quốc do Bí thư Đảng ủy Đường Nhân Quách dẫn đầu. Cùng tiếp đoàn còn có Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào, đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo và Khoa Việt Nam học.

Xem thêm...

Đại sứ Cộng hòa Áo thăm Trường Đại học Hà Nội

Ngày 12 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận đã đón tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam Thomas Loidl nhân dịp Đại sứ đến thăm Trường. Cùng tiếp Đại sứ còn có đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế và Khoa Tiếng Đức.

Xem thêm...

Nội dung chuyến công tác của Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận tại Nhật Bản tháng 12 năm 2016

Từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 06 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Trong chuyến thăm này, Đoàn công tác đã thăm,làm việc với nhiều trường đại học cũng như các cơ sở giáo dục, thực hiện ký kết hợp tác song phương, thúc đẩy phát triển hợp tác với các đối tác của Nhật Bản.

Xem thêm...