logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo tổ chức Hội thảo Quốc tế "Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục"

Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao là một xu hướng tất yếu và là ưu tiên của các quốc gia trong quá trình hội nhập và phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bước vào nền công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, thực trạng nhân lực trình độ cao ở Việt Nam cho thấy còn rất nhiều hạn chế về chất lượng và số lượng để có thể đáp ứng yêu cầu của xu thế và bối cảnh này. Trong bối cảnh Việt Nam chuyển dịch từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường lao động, quốc tế hóa giáo dục là việc làm cần thiết đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển kinh tế.

Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Đại học UCD, Ai-len tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục”. Hội thảo này nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ và nâng cao hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu về phát triển và môi trường từ góc độ khoa học xã hội: Tăng cường sự trao đổi nghiên cứu và đào tạo giữa Việt Nam và Ai-len” do Quỹ phát triển Ai-len (Irish Aid) tài trợ trong 2 năm (2018-2019) và có đối ứng của Trường Đại học Hà Nội.

Thời gian (dự kiến): Ngày 01 và 02/11/2018

Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội (Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cơ quan giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên cao học trong và ngoài nước, đại diện các viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế đăng ký viết bài tham gia Hội thảo.

Thông tin cụ thể xin xem tại đây.