logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo về Hội thảo "Trí tuệ nhân tạo: Nghiên cứu và Ứng dụng" tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nhằm thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, phát triển sản phẩm liên quan tới Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence: AI), IEEE Computational Intelligence Society Vietnam Chapter phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và một số trường đại học tổ chức Hội thảo "Trí tuệ nhận tạo: Nghiên cứu và Ứng dụng" để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu về AI tại Việt Nam, cụ thể:

Thời gian: 8h30-16h00 Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tòa nhà B1, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình:

  • Phần 1: Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo
  • Phần 2: Các chương trình hỗ trợ Khoa học công nghệ về AI
  • Phần 3: Poster và demo sản phẩm
  • Phần 4: Tham luận của các doanh nghiệp


Link đăng ký tham dự Hội thảo.