logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”

Tiếp theo Thông báo số 2 số 753/TB-ĐHHN ngày 21 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ” chào mừng 50 năm thành lập các Khoa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức (1967-2017), Nhà trường xin trân trọng thông báo đến các đơn vị, cá nhân danh mục các tóm tắt đăng ký được duyệt của đợt 1 và đợt 2 (danh sách cập nhật đến ngày 04 tháng 5 năm 2017) và những thông tin chính thức về Hội thảo.

Thông tin cụ thể (xin trân trọng xem tại đây).

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cán bộ giảng viên và các nhà khoa học.

Trân trọng!

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trào