logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Hội nghị Hướng dẫn triển khai giáo trình kết hợp phần mềm trong dạy và học ngoại ngữ cho đối tượng người học sau giáo dục phổ thông

Nhằm triển khai các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2015, ngày 09/3/015 Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức “Hội nghị Hướng dẫn triển khai giáo trình kết hợp phần mềm trong dạy và học ngoại ngữ cho đối tượng người học sau giáo dục phổ thông”. Tham dự Hội nghị có đại diện của 27 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị sẽ đề cập đến các nội dung: Những mô hình ứng dụng CNTT vào việc dạy-học ngoại ngữ đã và đang được áp dụng tại Việt Nam và trên thế giới; Mô hình ứng dụng CNTT trong dạy-học ngoại ngữ cho đối tượng không chuyên ngữ tại Việt Nam; Giới thiệu giáo trình Life; Kinh nghiệm triển khai Life tại các nước châu Á và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam; Thuận lợi và khó khăn khi triển khai giáo trình Life tại Việt Nam; Đề xuất các giải pháp triển khai giáo trình Life của từng trường...

Hội nghị sẽ diễn ra từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 30, thứ Hai, ngày 09/3/2015.

Địa điểm: Hội trường 902 nhà C, Trường Đại học Hà Nội.