logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Trường “Phương pháp giảng dạy dịch viết”

Trong khuôn khổ chương trình Thạc sĩ Dịch liên kết với các trường đại học của Bỉ, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Trường “Phương pháp giảng dạy dịch viết” nhằm chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy dịch viết.

Thời gian: Từ 14g00 đến 17g00 thứ Năm ngày 21/12/2017.

Xem thêm...

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Giới thiệu Dự án Marco Polo”

Hợp tác quốc tế là một hoạt động quan trọng của Trường Đại học Hà Nội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Nhà trường, mang lại lợi ích cho cả giảng viên và sinh viên. Trường Đại học Hà Nội vinh dự là một trong 2 đối tác của Việt Nam được tham gia vào Dự án Marco Polo - Dự án tăng cường năng lực hợp tác quốc tế của các trường đại học Đông Nam Á do Chương trình Erasmus+ của Cộng đồng chung Châu Âu tài trợ. Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Giới thiệu Dự án Marco Polo” nhằm giới thiệu về dự án Marco Polo và những cơ hội hợp tác quốc tế do dự án mang lại.

Thời gian: Từ 8g00 đến 11g00, thứ Sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Xem thêm...

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Trường “Phương pháp dạy dịch nói”

Trong khuôn khổ chương trình Thạc sĩ Dịch liên kết với các trường đại học của Bỉ, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên đề cấp Trường “Phương pháp dạy dịch nói”, nhằm chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy dịch nói (cho cả dịch nối tiếp và dịch song song).

Thời gian: Từ 8g30 đến 11g00 thứ Năm ngày 07/12/2017.

Xem thêm...

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”

Thiết thực chào mừng 50 năm thành lập các Khoa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức (1967-2017), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt nhằm tổng kết, đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hà Nội.

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Xem thêm...

Thông báo HTQT “Tính quốc tế, liên văn hoá và liên ngành trong giảng dạy tiếng Đức thời kỳ toàn cầu hoá”

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, yếu tố liên văn hóa và xuyên văn hóa ảnh hưởng không nhỏ tới việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ Đức nói riêng. Nhằm thúc đẩy hợp tác, trao đổi học thuật quốc tế và khu vực, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Chi hội giáo viên tiếng Đức Việt Nam và Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Tính quốc tế, liên văn hoá và liên ngành trong giảng dạy tiếng Đức thời kỳ toàn cầu hoá”. Hội thảo giới thiệu những đổi mới trong nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ Đức, chia sẻ kinh nghiệm và khả năng hợp tác giữa các tổ chức, đơn vị đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ Đức tại Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và một số nước châu Âu.

Xem thêm...