logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”

Thiết thực chào mừng 50 năm thành lập các Khoa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức (1967-2017), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”. Đây là một hội thảo có ý nghĩa đặc biệt nhằm tổng kết, đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hà Nội.

Xem thêm...

Thông báo tiếp nhận hồ sơ tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2016, tài trợ đợt 01 năm 2017

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) công bố tiếp nhận hồ sơ tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2016, tài trợ đợt 01 năm 2017. Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này trước 17h00 ngày 30/9/2016.

Xem thêm...

Thông báo nhận hồ sơ thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Anh theo chương trình hợp tác NAFOSTED – Hội đồng Anh Hà Nội

Trong khuôn khổ Quỹ Newton tại Việt Nam, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) cùng với Hội đồng Anh tại Hà Nội (BC) đã ký kết thỏa thuận khung về việc triển khai chương trình hợp tác “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh.” Theo thỏa thuận khung này, NAFOSTED và BC sẽ đồng tài trợ cá nhân nhà khoa học đi thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Anh trong thời gian từ 01-06 tháng. Thời gian nhận hồ sơ sẽ kéo dài từ nay đến ngày 19/9/2016.

Xem thêm...

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016

Từ năm 2009 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức thường niên Cuộc thi quốc gia sinh viên với an toàn thông tin (ATTT). Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về ATTT cho sinh viên của các học viện, trường đại học và cao đẳng. Qua đó khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dạy – học và nâng cao nhận thức về ATTT trong các nhà trường.

Xem thêm...

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo "Chính sách Quốc gia về ngoại ngữ" ngày 18/12/2015


Xuất phát từ nhu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đại học, đồng thời giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ có chính sách tích cực hơn nữa về ngoại ngữ góp phần thiết thực triển khai hiệu quả Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 nhằm đưa đất nước có thể phát triển nhanh hơn nữa, hội nhập khu vực và thế giới sâu rộng và có hiệu quả hơn nữa, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức Hội thảo “Chính sách Quốc gia về ngoại ngữ”.

Thời gian tổ chức: ngày 18 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội 

Xem thêm...