logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo về việc tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào kế hoạch KH&CN thực hiện từ năm 2018, Trường Đại học Hà Nội được giao tuyển chọn 01 đề tài (danh mục kèm theo); Thực hiện Công văn số 4221/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 9 năm 2015 về việc hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, Nhà trường trân trọng gửi Thông báo số 2084/TB-ĐHHN ngày 13 tháng 9 năm 2017 đến các đơn vị, các giảng viên, nghiên cứu viên tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018.

Xin vui lòng xem thông tin cụ thể và các mẫu tại đây.

Thông báo về Hội thảo "Trí tuệ nhân tạo: Nghiên cứu và Ứng dụng" tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nhằm thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, phát triển sản phẩm liên quan tới Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence: AI), IEEE Computational Intelligence Society Vietnam Chapter phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và một số trường đại học tổ chức Hội thảo "Trí tuệ nhận tạo: Nghiên cứu và Ứng dụng" để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu về AI tại Việt Nam, cụ thể:

Xem thêm...

Thông báo số 3 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”

Tiếp theo Thông báo số 2 số 753/TB-ĐHHN ngày 21 tháng 4 năm 2017 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ” chào mừng 50 năm thành lập các Khoa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức (1967-2017), Nhà trường xin trân trọng thông báo đến các đơn vị, cá nhân danh mục các tóm tắt đăng ký được duyệt của đợt 1 và đợt 2 (danh sách cập nhật đến ngày 04 tháng 5 năm 2017) và những thông tin chính thức về Hội thảo.

Xem thêm...

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”

Tiếp theo Thông báo số 1 số 543/TB-ĐHHN ngày 21 tháng 3 năm 2017 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ” nhân dịp chào mừng 50 năm thành lập các Khoa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức (1967-2017), Thường trực Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng gửi Thông báo số 2 về việc thông báo số lượng tóm tắt đăng ký được duyệt (danh sách cập nhật đến ngày 20 tháng 4 năm 2017) và tiếp tục nhận các tóm tắt đăng ký.

Xem thêm...

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”

Thiết thực chào mừng 50 năm thành lập các Khoa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức (1967-2017), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”. Đây là một hội thảo có ý nghĩa đặc biệt nhằm tổng kết, đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hà Nội.

Xem thêm...