logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2016

Chiều 14/3, Bộ GD&ĐT ra Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2016.

1. Một số điểm thay đổi chính của Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT

- "Công bố phương thức tiếp nhận ĐKXT và phí dự tuyển: Thí sinh có thể nộp ĐKXT và phí dự tuyển trực tuyến hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh. Trường có thể quy định thêm phương thức tiếp nhận ĐKXT và phí dự tuyển của thí sinh phù hợp với điều kiện thực tế của trường nhưng không gây khó khăn, tốn kém cho thí sinh và bức xúc xã hội".

-"b) Đăng kí xét tuyển đợt I:
Thí sinh chỉ được ĐKXT tối đa vào 02 trường, mỗi trường không quá 02 ngành; thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển.
c) Đăng kí xét tuyển các đợt bổ sung:
Thí sinh được ĐKXT tối đa vào 03 trường, mỗi trường không quá 02 ngành; thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong từng đợt xét tuyển.
d) Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường xét tuyển theo nhóm trường có thể đăng ký vào nhiều trường trong nhóm. Số ngành đăng ký tối đa trong mỗi đợt xét tuyển thực hiện theo quy định tại điểm b, c của khoản này. "

- Chi tiết xin xem Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016.

- Xem Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015.

[Nguồn website Bộ Giáo dục và Đào tạo]