logo
EN
VN

Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi Hanutest chuẩn đầu ra kỳ thi ngày 22.11.2020

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi NLNN chuẩn đầu ra ngày 22 tháng 11 năm 2020 như sau:
1- Kết quả phúc khảo tiếng Anh trình độ C1 xem tại đây.
2- Kết quả phúc khảo tiếng Anh trình độ B2 xem tại đây.
3- Kết quả phúc khảo tiếng Italia trình độ C1 xem tại đây
4- Kết quả phúc khảo tiếng Đức trình độ C1 xem tại đây