logo
EN
VN

Thông báo dừng nhận hồ sơ thi NLNN bậc 2/6, kỳ thi ngày 16.01.2021

Trường Đại học Hà Nội thông báo:
- Dừng nhận hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ NLNN (trên máy tính) bậc 2/6 thứ Bảy ngày 16.01.2021, do số lượng thí sinh đăng ký đã đạt mức tối đa.
Nhà trường sẽ công bố lịch thi chi tiết và danh sách thí sinh dự thi vào lúc 17h00 ngày 12.01.2021 trên website http://hanu.vn và http://tec.hanu.vn 
Thông tin về kỳ thi ngày 16.01.2021 xem tại đây:
http://hanu.vn/vn/thong-bao-chung/5223-thong-bao-to-chuc-thi-nang-luc-ngoai-ngu-tren-may-tinh-ky-thi-ngay-16-01-2021.html