logo
EN
VN

Kết quả thi TN Bằng đại học thứ 2, ngành Ngôn ngữ Anh, kỳ thi ngày 26/12/20

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 2840/QĐ-ĐHHN, về việc công nhận tốt nghiệp Bằng đại học thứ hai hệ chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh, khóa 2017 – 2020 (Tuyển sinh đợt 2). Cụ thể:
- Công nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp Bằng đại học thứ hai, hệ chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh, khóa 2017-2020 (Tuyển sinh đợt 2), thi ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại Trường Đại học Hà Nội.
- Cấp Bằng đại học thứ hai, hệ chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh cho 68 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
Chi tiết Quyết định mời xem tại đây.
Thời gian nhận phúc khảo: Từ 04/01 đến 14/01/2021, tại Phòng 115 nhà A, Trường Đại học Hà Nội.