logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test chuẩn đầu ra kỳ thi ngày 22.11.2020

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi Hanu Test (chuẩn đầu ra) cho sinh viên chính quy khóa 2017-2021, kỳ thi ngày 22 tháng 11 năm 2020 như sau;
1. Kết quả Tiếng Anh trình độ C1;
2. Kết quả Tiếng Anh trình độ B2;
3. Kết quả Tiếng Pháp trình độ C1 và trình độ B2;
4. Kết quả Tiếng Đức trình độ C1;
5. Kết quả Tiếng Trung trình độ C1;
6. Kết quả Tiếng Nhật trình độ C1;
7. Kết quả Tiếng Hàn trình độ C1;
8. Kết quả Tiếng Tây Ban Nha trình độ C1;
09. Kết quả Tiếng Bồ Đào Nha trình độ C1;
10. Kết quả Tiếng Italia trình độ C1;
11. Kết quả Tiếng Nga trình độ C1;
12. Kết quả Tiếng Việt.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 11/12/2020 tại phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Sinh viên tải mẫu đơn phúc khảo TẠI ĐÂY