logo
EN
VN

Kết quả thi HANU TEST kỳ thi ngày 06.09.2020

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi tiếng Anh HANU TEST kỳ thi ngày 06.09.2020 như sau:
Kết quả thi: xem TẠI ĐÂY
Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 14.09.2020 đến hết ngày 22.09.2020 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Thí sinh tải mẫu đơn phúc khảo TẠI ĐÂY, điền đầy đủ thông tin và nộp tại Trung tâm Khảo thí. Hotline: 0962.494.215.