logo
EN
VN

TB điều chỉnh lịch thi tuyển sinh Bằng đại học thứ 2, ngành Ngôn ngữ Anh, khóa 2020 – 2023, Đợt 1

Căn cứ Thông báo số 16/TB-ĐHHN ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc tổ chức thi tuyển sinh Bằng đại học thứ 2, ngành Ngôn ngữ Anh, khóa 2020-2023, Đợt 1;
Căn cứ Thông báo số 272/TB-ĐHHN ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Trường Đại học Hà Nội về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy;
Phòng Quản lý Đào tạo thông báo:
1.    Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh sang ngày 21 tháng 3 năm 2020.
2.    Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đến 17h ngày 18 tháng 3 năm 2020 tại Phòng 115 nhà A.

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0243.8544338 – 3366 (Chuyên viên Nguyễn Thu Hoài).