logo
EN
VN

Thông báo về việc tăng cường giám sát và khuyến cáo thực hiện cách ly y tế chống dịch COVID -19

HANU - Ngày 13/02/2020, Nhà trường đã có thông báo về việc tăng cường giám sát và khuyến cáo thực hiện cách ly y tế chống dịch COVID – 19.

Nội dung xem tại đây:

200213 TB-212 - TB-DHHN-TB di hoc tro lai_update-1

200213 TB-212 - TB-DHHN-TB di hoc tro lai_update-2

200213 TB-212 - TB-DHHN-TB di hoc tro lai_update-3

200213 TB-212 - TB-DHHN-TB di hoc tro lai_update-4