logo
EN
VN

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy lần thứ 2

HANU - Ngày 06/02/2020, Nhà trường đã có thông báo số 176/TB-ĐHHN về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy. Thông tin chi tiết thông báo như dưới đây:

200206 TB dieu chinh lich hoc lan 2