logo
EN
VN

Lịch thi, Danh sách đăng ký dự thi NLNN kỳ thi ngày 08.09.2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi NLNN kỳ thi ngày 08.09.2019 như sau:
Ngày thi: Chủ Nhật ngày 08 tháng 09 năm 2019
Địa điểm thi: 
- Thí sinh thi tiếng Anh trình độ A2, B2 (SĐH) và B1-B2-C1: thi tại Nhà E Trường Đại học Hà Nội
Thời gian thi:
Buổi sáng: 
- 7h15: Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.
Buổi chiều: 
- 13h15: Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi Kỹ năng Nói.
- Nếu Kỹ năng Nói có thể thi trong buổi sáng Hội đồng thi sẽ có thông báo cụ thể.
Danh sách thí sinh dự thi:
1- Danh sách dự thi trình độ A2 tiếng Anh
2- Danh sách dự thi trình độ B2 tiếng Anh (dạng thức SĐH)
3- Danh sách dự thi trình độ B1-B2-C1 tiếng Anh
Nội quy thi: xem tại đây
LƯU Ý: 
- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách thi (Họ tên, giới tính, ngày sinh), trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, thí sinh cần báo lại cho Cán bộ coi thi/Thư ký hội đồng thi để chỉnh sửa.
- Khi vào phòng thi, thí sinh xuất trình Thẻ căn cước/Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ có dán ảnh và dấu giáp lai.