logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 21/7/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi HANU Test tiếng Anh, kỳ thi ngày 21/7/2019.

Chi tiết xem tại đây: Kết quả thi Hanu Test (SV chuyên ngành); Kết quả thi Hanu Test (Chuẩn đầu ra)
Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 05/8/2019 đến hết ngày 12/8/2019 tại phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.