logo
EN
VN

Kết quả phúc khảo kỳ thi Hanutest (chuẩn đầu ra) ngày 26.05.2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi Hanutest (chuẩn đầu ra) ngày 26.05.2019 trong file đính kèm tại link dưới đây.
Kết quả phúc khảo Hanutest chuẩn đầu ra kỳ thi ngày 26.05.2019