logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi NLNN kỳ thi ngày 09/3/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, Pháp và Trung, cho học viên K26 Khoa Sau đại học, kỳ thi ngày 09/3/2019 tại Trường.

Kết quả thi tiếng Anh.
Kết quả thi tiếng Pháp.
Kết quả thi tiếng Trung.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 18/3/2019 đến hết ngày 22/3/2019 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trân trọng thông báo.