logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test, kỳ thi ngày 06/01/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo Kết quả thi Hanu Test, kỳ thi ngày 06/01/2019

Xem tại đây.

Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ 16/01/2019 đến 23/01/2019 tại Trung tâm Khảo thí - P. 101 Nhà A1.
Mẫu đơn Phúc khảo tải tại đây.