logo
EN
VN

Kết quả thi tốt nghiệp hệ Bằng Đại học thứ 2 ngành ngôn ngữ Anh thi ngày 25.11.2018

Các bạn sinh viên hệ VB2 ngành ngôn ngữ Anh thi tốt nghiệp ngày 25.11.2018 xem kết quả thi và danh sách công nhận tốt nghiệp tại đây.pdf.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại: 0243.8544338 - 1133.

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 06 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2018.