logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh ĐH hệ Đào tạo Từ xa năm 2018

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh Đại học hệ Đào tạo từ xa năm 2018, như sau:
1. Ngành tuyển sinh: Ngôn ngữ Anh
2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Hình thức học, địa điểm học: Học trực tuyến kết hợp học tập trung
....
Chi tiết thông báo: Xem tại đây
Nguồn: Phòng QLĐT