logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN tiếng Anh ngày 15/10/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi NLNN tiếng Anh, trình độ A2,  B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức 3 bậc), thi ngày 15/10/2017 cụ thể như sau:

1. Kết quả thi:  A2 | B1 | B2 B1-C1
2. Danh sách cấp chứng chỉ: A2 B1 | B2 | B1-C1

Thời gian nhận phúc khảo: Từ 26/10/2017 đến 01/11/2017, tại phòng 118 nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Phòng QLĐT]