logo
EN
VN

Lịch thi và danh sách phòng thi A2, B1, B2 tiếng Anh, ngày 17.12.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo Lịch thi và Danh sách thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam), kỳ thi 7/12/2016 như sau:
- Nội quy thi;
- Lịch thi;
- Danh sách phòng thi: Danh sách thi trình độ A2; Danh sách thi trình độ B1; Danh sách thi trình độ B2.
* Các Ngoại ngữ khác (Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc) không tổ chức Hội đồng thi do số lượng thí sinh ít. 
[Nguồn: Phòng QLĐT]