logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh liên kết với Đại học Victoria

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh các khóa đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia).

Thông tin cụ thể xem tại đây: File1, file 2.