logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Séc trình độ A1 và A2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Hà Nội đã có thông báo số 2607/TB-ĐHHN về việc tuyển sinh khóa học tiếng Séc trình độ A1 và A2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.

Chương trình học do giáo viên của Trung tâm Đào tạo và Phát triển hợp tác với Cộng hòa Séc (CEPD) – Trường Đại học Hà Nội và giáo viên của Trường Đại học Tổng hợp Ostrava, Cộng hòa Séc đảm nhận.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh, sinh viên, người đi làm có nhu cầu nâng cao năng lực tiếng Séc phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu và làm việc tại Cộng hòa Séc; và các đối tượng khác có nhu cầu.

Thông tin chi tiết xem tại đây.