logo
EN
VN

Về việc gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Kính gửi: Các Khoa đào tạo hệ chính quy
Phòng Tài chính - Kế toán gia hạn thêm thời gian nộp học phí cho Sinh viên đến hết ngày 10/03/2020. Sinh viên vẫn nộp học phí qua thẻ ATM  đã mở tại Ngân hàng đối với  khoá 2016hình thức online đối với các khoá 2017, 2018, 2019 đến hết ngày 10/3/2020.

Chi tiết thông báo đối với khoá 2016 xem tại đây
Chi tiết thông báo đối với các khoá 2017, 2018, 2019 xem tại đây.