logo
EN
VN

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thu học phí Kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy Khoá 2016, 2017, 2018, 2019 như sau:

A. ĐỐI VỚI KHOÁ HỌC 2016
Chi tiết về việc thu học phí học đối với khoá 2016 xem tại đây.
B. ĐỐI VỚI CÁC KHOÁ HỌC 2017, 2018, 2019 NHƯ SAU:
I. MỨC THU

- Học phí thu theo tín chỉ (bao gồm đăng ký học lần đầu, học lại):
Học phí = Số tín chỉ đã đăng ký x Mức HP mỗi tín chỉ
...
II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THU
1. Hình thức: Sinh viên lựa chọn 1 trong 4 hình thức sau:
- Thanh toán qua chương trình Smart banking của BIDV (miễn phí)
- Thanh toán qua website nhà trường (miễn phí)
- Thanh toán qua ATM (miễn phí)
- Thanh toán qua quầy giao dịch của NH BIDV (NH thu 5000đ/giao dịch - chưa bao gồm VAT)
Lưu ý: Sinh viên phải có số TK mở tại NH BIDV chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội, số tiền trong TK >= Số tiền học phí phải nộp + 100.000đ (số dư duy trì TK)
2. Thời gian thu:
Từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 28/02/20202
...
Chi tiết về việc thu học phí học đối với khoá 2017, 2018 xem tại đây
Chi tiết về việc thu học phí học đối với khoá 2019 xem tại đây