logo
EN
VN

Về việctrả lại tiền Bảo hiểm y tế cho sinh viên đã có thẻ BHYT năm 2019 các khóa 2016, 2017, 2018

Kính gửi:Các Khoa, Bộ môn đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Thông báo số 3049/TB-BHXH ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về mức đóng BHYT HSSV năm học 2019 – 2020
Căn cứ việc nộp tiền BHYT của sinh viên chính quy năm học 2019-2020
Nhà trường thông báo về việc hoàn trả lại tiền BHYT năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

1. Đối tượng
Sinh viên chính quy các khóa2016, 2017, 2018đã có thẻ BHYT năm 2020
2. Thời gian hoàn trả lại tiền
Từ ngày 29/10/2019 – 14/11/2019
4. Địa điểm hoàn trả
Trung tâm y tế trường (tầng 1 nhà D4)
3. Phương thức thực hiện
Sinh viên Photo thẻ BHYT (không cần công chứng)nộp lại Trung tâm y tế trường để nhận lại tiền.
Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ tổng hợp danh sách và chuyển kinh phí cho cơ quan bảo hiểm. Phòng TC-KT sẽ không chịu trách nhiệm về việc hoàn trả lại tiền BHYT cho các sinh viên chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định nêu trên.
Nhà trường đề nghị các Khoa, Bộ môn, TT CNTT phối hợp với phòng TCKT thông báo để sinh viên biết và thực hiện đúng thời hạn.
Chi tiết xem tại đây.