logo
EN
VN

V/v thu học phí học kỳ 1 và 2 năm học 2018-2019 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình khoa Tiếng Anh

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc 2 chương trình áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 của Trường Đại học Hà Nội;

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1, kỳ 2, năm học 2018-2019 của các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình khoa Tiếng Anh.

Chi tiết thông báo thu học phí học kỳ 1 xem tại đây.

Chi tiết thông báo thu học phí học kỳ 2 xem tại đây.