logo
EN
VN

V/v gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi: Các Khoa đào tạo hệ chính quy,

Căn cứ Thông báo số 282/TB-ĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2019 về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016.

Do thời hạn nộp học phí đã hết (hạn nộp hết ngày 08/03/2019) nhưng vẫn còn một số sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ đóng học phí với Nhà trường.

Vì vậy Phòng Tài chính - Kế toán gia hạn thêm thời gian nộp học phí cho Sinh viên đến hết ngày 22/03/2019. Sinh viên vẫn nộp học phí qua thẻ ATM đã mở tại Ngân hàng đến hết ngày 22/03/2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.