logo
EN
VN

Về việc kiểm tra tài khoản học phí của sinh viên chính quy khóa 2017

Căn cứ vào số lượng tín chỉ các môn học mà sinh viên khóa 2017 đã đăng ký, số học phí đã đóng kỳ 1, kỳ 2 năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học và sau Đạu học của Trường Đại học Hà Nội áp dụng từ năm 2017-2018;

Phòng TCKT đã cập nhật tình hình công nợ học phí đến thời điểm hiện tại. Để việc phản ánh công nợ được chính xác trên phần mềm quản lý đào tạo mới ứng dụng, phòng TCKT đề nghị sinh viên khóa 2017 tự kiểm tra và xác nhận tình hình công nợ của mình trên cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: http://daotao.hanu.vn;

Sinh viên phản ánh ý kiến về công nợ từ ngày 26/12/2018 - 05/01/2019. Đến hết ngày 05/01/2019 phần mềm sẽ tự động cập nhật dữ liệu đã bù trừ vào học phí kỳ 2 năm học 2018-2019.

Phòng TCKT đề nghị các Khoa, Bộ môn phối hợp với Phòng TCKT thông báo để sinh viên biết và thực hiện đúng thời hạn.

Mọi vấn đề cần giải đáp sinh viên liên hệ Phòng TCKT 106 nhà A để được hướng dẫn giải quyết, số điện thoại: Cô Nguyệt 0913.303.208.

Chi tiết xem tại đây.