logo
EN
VN

Thu học phí kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình khoá 2017, 2018, 2019

Kính gửi: Các Khoa đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình áp dụng từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Hà nội;
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 2 năm học 2019 - 2020 của các lớp chính quy học cùng lúc hai chương trình Khoá 2017, 2018, 2019 như sau:

Xem thêm...

Về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 hệ vừa làm vừa học Khoa tiếng Trung, Nhật, Hàn

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06/08/2019 về việc ban hành Quy định mức thu học phí hệ vừa làm vừa học, căn cứ chương trình đào tạo học kì 2 năm học 2019-2020 của các khoa tiếng Trung, Nhật, Hàn đối với các lớp hệ vừa học vừa làm;
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020 của các lớp hệ vừa làm vừa học Khoa tiếng Trung, Nhật, Hàn:

Xem thêm...

Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 của sinh viên hệ Bằng đại học thứ 2 tại Khoa tiếng Anh

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 hệ Bằng Đại học thứ 2 tại Khoa tiếng Anh như sau:

Xem thêm...

Về việc gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Kính gửi: Các Khoa đào tạo hệ chính quy
Phòng Tài chính - Kế toán gia hạn thêm thời gian nộp học phí cho Sinh viên đến hết ngày 10/03/2020. Sinh viên vẫn nộp học phí qua thẻ ATM  đã mở tại Ngân hàng đối với  khoá 2016hình thức online đối với các khoá 2017, 2018, 2019 đến hết ngày 10/3/2020.

Xem thêm...

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thu học phí Kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy Khoá 2016, 2017, 2018, 2019 như sau:

Xem thêm...

Về việctrả lại tiền Bảo hiểm y tế cho sinh viên đã có thẻ BHYT năm 2019 các khóa 2016, 2017, 2018

Kính gửi:Các Khoa, Bộ môn đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Thông báo số 3049/TB-BHXH ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về mức đóng BHYT HSSV năm học 2019 – 2020
Căn cứ việc nộp tiền BHYT của sinh viên chính quy năm học 2019-2020
Nhà trường thông báo về việc hoàn trả lại tiền BHYT năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Xem thêm...