logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test tuyển sinh PG K29, ngày 18.01.2015

Ngày 21 tháng 01 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số: 97/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi Hanu Test tuyển sinh PG K29 ngày 18.01.2015 tại Trường. Chi tiết như sau: 

-  Kết quả thi (pdf);

- Danh sách đủ điều kiện (pdf) .

- Danh sách xét tuyển (pdf)\

- Thông báo nhập học (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi Hanu Test ngày 25.01.2015

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số: 144/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi Hanu Test ngày 25.01.2015 tại Trường. Chi tiết như sau: 

-  Kết quả thi (pdf);

- Danh sách đủ điều kiện (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi Hanu Test ngày 01.02.2015

Ngày 06 tháng 02 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số: 165/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi Hanu Test ngày 01.02.2015 tại Trường. Chi tiết như sau: 

-  Kết quả thi Hanu (pdf);

- Danh sách đủ điều kiện Hanu (pdf).

Kết quả thi ĐH GTVT (pdf);

- Danh sách cấp chứng chỉ ĐH GTVT (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Từ ngày 10 tháng 12 năm 2014, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh các khóa học Năng lực tiếng Nhật từ cấp độ N1 đến N5, cuối khóa học có thể thi và cấp chứng chỉ. Chi tiết xin xem Thông báo

Từ ngày 10 tháng 12 năm 2014, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh các khóa học Năng lực tiếng Nhật từ cấp độ N1 đến N5, cuối khóa học có thể thi và cấp chứng chỉ. Chi tiết xin xem Thông báo (pdf).

Danh sách trúng tuyển hệ ĐTTX, ngành ngôn ngữ Anh, khóa 25 (đợt 2) tháng 12 năm 2014

Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Hiệu trường Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số  1917/ QĐ-ĐHHN về việc công nhận danh sách trúng tuyển hệ đào tạo từ xa khóa 25, tháng 12 năm 2014, chi tiết như sau:

- Danh sách trúng tuyển (pdf) ;

- Thông báo nhập học (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo]