logo
EN
VN

Thông báo thi HANU TEST ngày 30.11.2014

- Toàn văn Thông báo số 1698/QĐ-ĐHHN ngày 29.10.2014 (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo]
 

Kết quả thi và danh sách tốt nghiệp hệ VLVH ngành NN Anh, thi ngày 17.05.2015

Ngày 27 tháng 5, năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký quyết định số 684/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học Ngôn ngữ Anh, thi ngày 17.05.2015 tại Trường như sau:

- Kết quả thi.
- Danh sách tốt nghiệp.

[Nguồn Phòng Đào tạo]