logo
EN
VN

Kết quả thi tốt nghiệp hệ khối bằng ĐH thứ hai ngành NN Anh, hệ chính qui thi ngày 26.03.2015

Ngày 13 tháng 04 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí quyết định số 471/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp hệ khối bằng ĐH thứ hai ngành NN Anh, hệ chính qui thi ngày 26.03.2015 tại Trường như sau:

Kết quả thi; Danh sách cấp bằng (pdf);

Ghi chú: Nhà trường nhận phúc tra bài thi (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 13.04.2015 đến ngày 26.04.2015 tại phòng 118, tầng 1, nhà A.

Thông báo kết quả thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 18.12.2014

Ngày 23 tháng 12 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số:  2065 /QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 18.12.2014 tại Trường, chi tiết như sau:

Kết quả thi(pdf);

Danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

[Nguồn phòng Đào tạo] 

Kết quả thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 24.01.2015 tại Trường ĐH Hà Nội

Ngày 06 tháng 02 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số:  164 /QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 24.01.2015 tại Trường, chi tiết như sau:

Kết quả thi(pdf);

Danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

[Nguồn phòng Đào tạo] 

Thông báo: Do không đủ thí sinh nên Trường Đại học Hà Nội chuyển kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, Pháp, Nga theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (dành cho các đối tượng học Cao học và NCS) ngày 14.03.2015 sang ngày 28.03.2015

Thông báo: Do không đủ thí sinh nên Trường Đại học Hà Nội chuyển kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, Pháp, Nga theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (dành cho các đối tượng học Cao học và NCS) ngày 14.03.2015 sang ngày 28.03.2015. Thí sinh có nhu cầu rút lệ phí thi và hồ sơ, xin mời đến phòng 118, tầng 1, nhà A để làm thủ tục.

Thông tin về kì thi ngày 28.03.2015.

[Nguồn phòng Đào tạo]

 

Kết quả thi Hanu Test ngày 30.11.2014

Ngày 15 tháng 12 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số: 1994/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi Hanu Test ngày 30.11.2014 tại Trường. Chi tiết như sau: 

-  Kết quả thi (pdf);

- Danh sách học chuyên ngành (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi Hanu Test cho SV hệ chính quy, ngày 18.01.2015

Ngày 21 tháng 01 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số: 98/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi Hanu Test cho sinh vien hệ chính quy ngày 18.01.2015 tại Trường. Chi tiết như sau: 

-  Kết quả thi (pdf);

- Danh sách học chuyên ngành (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo]