logo
EN
VN

“Khoa Giáo dục Chính trị qua lăng kính sinh viên HANU”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI
           “Khoa Giáo dục Chính trị qua lăng kính sinh viên HANU”
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích:
Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Khoa GDCT và 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá  hình ảnh của Khoa Giáo dục chính trị; xây dựng tình đoàn kết và niềm tự hào về Khoa GDCT trong cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa, Nhà trường.
1.2. Yêu cầu:
Tác phẩm dự thi có nội dung thể hiện hình ảnh của Khoa Giáo dục chính trị thông qua  hoạt động của thầy cô và sinh viên; tình cảm, ấn tượng, kỷ niệm của sinh viên các thế hệ đối với thầy cô và môn học của Khoa Giáo dục Chính trị.
II. NỘI DUNG, THỂ THỨC
2.1. Nội dung:
Một số chủ đề gợi ý:
-    Những hình ảnh, video về hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu của thầy và trò;
-    Cảm xúc, ấn tượng đối với môn học, thầy cô;
-    Những tấm gương, bài học có ý nghĩa đối với sinh viên.
2.2. Thể thức:
Tác phẩm dự thi thể hiện bằng các hình thức: thơ, văn xuôi, ảnh, video
- Đối với thể loại thơ, có thể gửi dự thi riêng từng bài. Nếu tác phẩm dự thi là chùm thơ thì không quá 3 bài.
- Video clip được lưu định dạng phổ biến avi; mpeg; mkv; klv; mp4.
- Đối với ảnh có thể tạo album, ảnh đơn, đi kèm slogan (nếu có).
- Đối với tác phẩm văn xuôi: tác phẩm dự thi không qúa 10 trang A4 (font chữ Times New Roman, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm, cỡ chữ 14, giãn dòng 18pt).
2.3. Cách thức dự thi
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến (online); bài viết gửi về Email Ban tổ chức (BTC): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.4. Đối tượng tham gia:
Sinh viên, cựu sinh viên của Trường Đại học Hà Nội.
2.5. Thời gian:
- Từ ngày 01/4/2019 đến 30/4/2019: nhận bài dự thi
- Từ ngày 1/5/2019 đến hết ngày 10/05/2019: chấm các tác phẩm dự thi.
- Ngày 15/05/2019: công bố kết quả dự thi.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng gồm hiện vật và giấy chứng nhận tham gia chương trình. Cơ cấu giải thưởng:
1. 01 Giải nhất: 1.500.000 đồng
2. 01 Giải nhì: 1.000.000 đồng
3. 02 Giải ba: 500.000 đồng
4. 05 giải khuyến khích: 300.000 đồng
Ban tổ chức sẽ chọn lọc các tác phẩm đạt giải cao nhất để đăng trên fanpage “Khoa Giáo dục Chính trị”.
IV. THỂ LỆ DỰ THI
4.1. Yêu cầu chung:
- Tác phẩm dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức trước đây. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi.
- Mỗi tác giả được gửi không quá 2 tác phẩm dự thi (gồm cả tác phẩm dự thi với tư cách cá nhân và theo nhóm).
- Với tác phẩm do nhóm thực hiện: có không quá 5 thành viên/nhóm; tác phẩm phải gửi kèm thông tin của các thành viên, thành viên là trưởng nhóm. Giải thưởng được trao chung cho các thành viên của nhóm.
- Nội dung tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật; không trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo; không vi phạm những quy định của Trường, của Khoa.
- Người đạt giải phải cung cấp được cho BTC file gốc của tác phẩm dự thi. Trong trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, BTC sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.
- BTC được quyền sử dụng tác phẩm dự thi, nhân bản tác phẩm dự thi để sử dụng vào việc quảng bá về Khoa Giáo dục Chính trị trên các phương tiện truyền thông và trong các hoạt động khác.
- BTC có thể bổ sung quy định để xử lý các trường hợp phát sinh.
4.2. Thông tin cần có trong tác phẩm dự thi:
- Tên tác phẩm (nội dung tác phẩm trong file đính kèm).
- Tác giả: cá nhân hoặc nhóm dự thi.
- Thông tin cá nhân: ngày tháng năm sinh, khóa học, Khoa đào tạo, số điện thoại, email, facebook (kèm theo link), địa chỉ liên hệ,
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Khoa Giáo dục Chính trị chủ trì tổ chức, chấm tác phẩm và trao giải.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI

           “Khoa Giáo dục Chính trị qua lăng kính sinh viên HANU”
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích:
Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Khoa GDCT và 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá  hình ảnh của Khoa Giáo dục chính trị; xây dựng tình đoàn kết và niềm tự hào về Khoa GDCT trong cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa, Nhà trường.
1.2. Yêu cầu:
Tác phẩm dự thi có nội dung thể hiện hình ảnh của Khoa Giáo dục chính trị thông qua  hoạt động của thầy cô và sinh viên; tình cảm, ấn tượng, kỷ niệm của sinh viên các thế hệ đối với thầy cô và môn học của Khoa Giáo dục Chính trị.
II. NỘI DUNG, THỂ THỨC
2.1. Nội dung:
Một số chủ đề gợi ý:
-    Những hình ảnh, video về hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu của thầy và trò;
-    Cảm xúc, ấn tượng đối với môn học, thầy cô;
-    Những tấm gương, bài học có ý nghĩa đối với sinh viên.
2.2. Thể thức:
Tác phẩm dự thi thể hiện bằng các hình thức: thơ, văn xuôi, ảnh, video
- Đối với thể loại thơ, có thể gửi dự thi riêng từng bài. Nếu tác phẩm dự thi là chùm thơ thì không quá 3 bài.
- Video clip được lưu định dạng phổ biến avi; mpeg; mkv; klv; mp4.
- Đối với ảnh có thể tạo album, ảnh đơn, đi kèm slogan (nếu có).
- Đối với tác phẩm văn xuôi: tác phẩm dự thi không qúa 10 trang A4 (font chữ Times New Roman, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm, cỡ chữ 14, giãn dòng 18pt).
2.3. Cách thức dự thi
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến (online); bài viết gửi về Email Ban tổ chức (BTC): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.4. Đối tượng tham gia:
Sinh viên, cựu sinh viên của Trường Đại học Hà Nội.
2.5. Thời gian:
- Từ ngày 01/4/2019 đến 30/4/2019: nhận bài dự thi
- Từ ngày 1/5/2019 đến hết ngày 10/05/2019: chấm các tác phẩm dự thi.
- Ngày 15/05/2019: công bố kết quả dự thi.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng gồm hiện vật và giấy chứng nhận tham gia chương trình. Cơ cấu giải thưởng:
1. 01 Giải nhất: 1.500.000 đồng
2. 01 Giải nhì: 1.000.000 đồng
3. 02 Giải ba: 500.000 đồng
4. 05 giải khuyến khích: 300.000 đồng
Ban tổ chức sẽ chọn lọc các tác phẩm đạt giải cao nhất để đăng trên fanpage “Khoa Giáo dục Chính trị”.
IV. THỂ LỆ DỰ THI
4.1. Yêu cầu chung:
- Tác phẩm dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức trước đây. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi.
- Mỗi tác giả được gửi không quá 2 tác phẩm dự thi (gồm cả tác phẩm dự thi với tư cách cá nhân và theo nhóm).
- Với tác phẩm do nhóm thực hiện: có không quá 5 thành viên/nhóm; tác phẩm phải gửi kèm thông tin của các thành viên, thành viên là trưởng nhóm. Giải thưởng được trao chung cho các thành viên của nhóm.
- Nội dung tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật; không trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo; không vi phạm những quy định của Trường, của Khoa.
- Người đạt giải phải cung cấp được cho BTC file gốc của tác phẩm dự thi. Trong trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, BTC sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.
- BTC được quyền sử dụng tác phẩm dự thi, nhân bản tác phẩm dự thi để sử dụng vào việc quảng bá về Khoa Giáo dục Chính trị trên các phương tiện truyền thông và trong các hoạt động khác.
- BTC có thể bổ sung quy định để xử lý các trường hợp phát sinh.
4.2. Thông tin cần có trong tác phẩm dự thi:
- Tên tác phẩm (nội dung tác phẩm trong file đính kèm).
- Tác giả: cá nhân hoặc nhóm dự thi.
- Thông tin cá nhân: ngày tháng năm sinh, khóa học, Khoa đào tạo, số điện thoại, email, facebook (kèm theo link), địa chỉ liên hệ,
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Khoa Giáo dục Chính trị chủ trì tổ chức, chấm tác phẩm và trao giải.

Thông báo thi tiếng Anh HANU TEST kỳ thi ngày 06/4/2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1.1 Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh khóa 2017 và các khóa khác học lại chưa dự thi Hanu Test.
1.2 Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh đã dự thi Hanu Test nhưng chưa đạt yêu cầu.
1.3 Sinh viên đăng ký học ngành thứ hai là chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh.
1.4 Sinh viên các chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Hà Nội cần điều kiện tiếng Anh để học chuyên ngành.
1.5 Các đối tượng tự do khác có nhu cầu.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI
Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội.
Ngày thi: Thứ Bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2019.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu tải tại đây);
- 03 ảnh chân dung, kích thước 3x4 cm;
- 01 bản phô tô Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và bản gốc để đối chiếu.
IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI
4.1 Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi (theo mục III của Thông báo) tại Trung tâm Khảo thí (Phòng 101, tầng 1, nhà A1), Trường Đại học Hà Nội.
4.2 Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/3 đến trước 17h00 ngày 01/4/ 2019.
V. LỆ PHÍ THI
5.1 Lệ phí thi áp dụng đối với sinh viên thuộc các đối tượng tại mục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
- Thi 04 kỹ năng: 600.000 đồng.
- Thi lại 01 kỹ năng: 200.000 đồng/kỹ năng.
5.2 Lệ phí thi đối với thí sinh thuộc đối tượng mục 1.5: 1.800.000 đồng.
Lưu ý: Danh sách thi sẽ được thông báo trên Website của Trường hanu.edu.vn vào 17h00 ngày 05/4/2019. Khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình thẻ sinh viên của Trường ĐHHN hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2019 (ĐỢT 1)

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2019 (đợt 1) như sau:

TB tuyen sinh SDH2019-1

I.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển :
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ Thạc sĩ
1.1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu in sẵn).

1.2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương.
1.3. Bản sao giấy khai sinh.
1.4. Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa trong vòng 6 tháng)
1.5. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm.\
1.6. Bản sao công chứng các giấy tờ pháp lí về đối tượng ưu tiên.
1.7. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng nhận thâm  niên công tác.
1.8. Ba ảnh 3x4; hai phong bì và tem ghi rõ địa chỉ liên hệ.
1.9. Đối với thí sinh đăng ký học Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Nữ sinh Nara, thí sinh nộp thêm một bộ hồ sơ bằng tiếng Nhật theo mẫu qui định. Thông tin chi tiết tại http://bit.ly/hanunara

       Đối với thí sinh đăng ký học chương trình liên kết của trường Đại học Hà Nội với trường Đại học Công giáo Louvain, sau khi trúng tuyển vào  học viên cần phải hoàn tất thủ tục đăng ký học với trường Đại học Louvain. Thông tin chi tiết tại http://bit.ly/louvain.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ Tiến sĩ:
2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu in sẵn).
2.2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương.
2.3. Lý lịch khoa học
2.4. Bản sao giấy khai sinh.
2.5. Giấy chứng nhận sức khoẻ (của bệnh viện đa khoa trong vòng 6 tháng).
2.6. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm.
2.7. Bản sao công chứng Bằng thạc sĩ và bảng điểm.
2.8. Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.
2.9. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động; công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý.
2.10. Ba ảnh 3x4; hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ.
2.11. Đề cương nghiên cứu.
2.12. Một thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn và am hiểu lĩnh vực người dự tuyển dự định nghiên cứu.
2.13 Bản sao bài báo  hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
2.14 Đối với thí sinh đăng ký học chương trình liên kết của trường Đại học Hà Nội với trường Đại học Công giáo Louvain, sau khi trúng tuyển vào  học viên cần phải hoàn tất thủ tục đăng ký học với trường Đại học Louvain. Thông tin chi tiết tại http://bit.ly/louvain.

Ghi chú:
- Trường chỉ nhận hồ sơ có đầy đủ giấy tờ như qui định;hồ sơ đã nộp không được trả lại;
- Trường Đại học Hà Nội bảo lưu quyền không tổ chức thi tuyển chuyên ngành thạc sĩ nếu số thí sinh đăng ký ít hơn 05 người/01 chuyên ngành.

II. Thời gian nộp hồ sơ, ôn tập, thi tuyển, thông báo kết quả:
1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ khi có thông báo đến trước khi thi 2 tuần.
2. Thời gian ôn tập, học bổ sung kiến thức: Xem trên website saudaihoc.hanu.vn
3. Thời gian thi, xét tuyển: Ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2019.
4. Thông báo kết quả: Sau khi thi 1 tháng.
5. Thời gian nhập học (dự kiến): tháng 10/2019

III. Các môn thi tuyển trình độ thạc sĩ:
1. Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, thí sinh dự thi các môn sau:
1.1. Môn Cơ bản: Triết học.
1.2. Môn Cơ sở ngành: Thi HANU TEST các kỹ năng tiếng theo dạng thức quốc tế.
1.3. Môn Ngoại ngữ 2: Bài thi ngoại ngữ HANU TEST, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương bậc 2/6 Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Thí sinh chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật không trùng với ngoại ngữ thuộc ngành đăng kí dự thi.
1.4. Thí sinh đăng ký dự thi vào Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Nữ sinh Nara phải dự thi thêm phần phỏng vấn qua Skype và làm một bài viết luận.

2. Ngành Quản trị kinh doanh thí sinh dự thi các môn sau:
2.1. Môn Cơ bản: Xác suất thống kê
2.2. Môn Cơ sở ngành: Quản trị học
2.3. Môn tiếng Anh: Bài thi tiếng Anh HANU TEST, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ 2, môn tiếng Anh: Xem Phụ lục.

IV. Lệ phí:                                                                                                               
1. Lệ phí hồ sơ:         60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ
2. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh
3. Lệ phí thi:              500.000 đồng/môn thi

V. Liên hệ:
Khoa Đào tạo Sau đại học: Phòng 211, nhà C, Trường ĐH Hà Nội, Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38544498, 0912477599          Fax: (024) 38544550
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   Website: saudaihoc.hanu.vn

Thông báo kết quả thi NLNN kỳ thi ngày 09/3/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, Pháp và Trung, cho học viên K26 Khoa Sau đại học, kỳ thi ngày 09/3/2019 tại Trường.

Kết quả thi tiếng Anh.
Kết quả thi tiếng Pháp.
Kết quả thi tiếng Trung.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 18/3/2019 đến hết ngày 22/3/2019 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trân trọng thông báo.

V/v gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi: Các Khoa đào tạo hệ chính quy,

Căn cứ Thông báo số 282/TB-ĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2019 về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016.

Xem thêm...