logo
EN
VN

Call for Tender, Equipment Supply & Installation in Hanoi University, Posts and Telecommunications Institute of Technology, National University of Art Education. Project: “Opportunities for the young and graduates employability in Vietnam”

Title: Call for Tender, Equipment Supply & Installation in Hanoi University, Posts and Telecommunications Institute of Technology, National University of Art Education. Project: “Opportunities for the young and graduates employability in Vietnam”; 561656-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP - ERASMUS+ CBHE.

Xem thêm...

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”

Thiết thực chào mừng 50 năm thành lập các Khoa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức (1967-2017), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”. Đây là một hội thảo có ý nghĩa đặc biệt nhằm tổng kết, đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hà Nội.

Xem thêm...

THÔNG BÁO: V/V BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

THÔNG BÁO: V/V BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Xem thêm...

Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN trình độ B1 cho học viên Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 24 (2016-2018)

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trình độ B1
cho học viên Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 24 (2016-2018)

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Hà Nội, Nhà trường tổ chức kỳ thi năng lực ngoại ngữ trình độ B1 (tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 24, theo kế hoạch sau:

Xem thêm...

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 ngày 04.03.2017 tại Trường ĐHHN

Ngày 10 tháng 03 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ra Quyết định số 482/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (Bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam), dạng thức Sau đại học cho các thí sinh tự do, kỳ thi ngày 04 tháng 03 năm 2017.
Kết quả thi như sau:

Xem thêm...