logo
EN
VN

Kết quả thi tốt nghiệp đại học hệ VLVH và hệ Đào tạo từ xa, kỳ thi ngày 26 tháng 5 năm 2019

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ký quyết định số 1256/QĐ-ĐHHN về việc công nhật tốt nghiệp và cấp bằng Đại học hệ Vừa làm vừa học và hệ Đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, kỳ thi ngày 25 tháng 5 năm 2019, cụ thể như sau:

- Hệ Vừa làm vừa học: Kết quả thi tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Hệ Đào tạo từ xa: Kết quả thi tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

Thời gian phúc khảo từ ngày 28 tháng 06 đến hết 12 tháng 7 năm 2019 tại Phòng 118 nhà A - Trường Đại học Hà Nội
Nguồn: Phòng QLĐT