logo
EN
VN

Thông báo tạm dừng trả văn bằng chứng chỉ từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo:
Bộ phận Văn bằng, chứng chỉ -Trường Đại học Hà Nội tạm dừng việc trả văn bằng, chứng chỉ từ ngày 08/07/2019 đến hết ngày 12/07/2019. Sau thời gian này, bộ phận Văn bằng, Chứng chỉ tiếp tục trả vào các ngày thứ 2, 3 và 5 trong tuần.
TRÂN TRỌNG!