logo
EN
VN

Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ký quyết định số 1345/QĐ-ĐHHN về việc công nhật tốt nghiệp và cấp bằng Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngành Ngôn ngữ Anh: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ Nhật: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ Nga: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ Pháp: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ Đức: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ TBN: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ BĐN: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ Italia: Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành CNTT: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành TCNH: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành QT DL&LH: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành QTKD: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Kế toán: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành QTH: Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành TV&VHVN: Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (CT2): Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (CT2): Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành QTKD (CT2)Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

- Ngành ngôn ngữ Anh (CT2): Danh sách công nhận tốt nghiệpdanh sách cấp bằng tốt nghiệp

Nguồn: Phòng QLĐT